Każde dziecko wzrasta w swoim tempie. W żłobkach i przedszkolach najbardziej istotne jest to, aby maluchy miały poczucie bezpieczeństwa, co skutkuje tym, że chętniej bawią się z innymi i więcej wynoszą z zaaranżowanych zabaw grupowych. W pedagogice bowiem, istnieje wiele metod na to, ażeby dzieci poznawały lepiej otaczający je świat, poprzez łatwo przyswajalne formy, takie jak zabawa, ruch lub praca w grupie. Dobrze zatem znać zasady, na których polega metoda Carla Orffa.

Kim był Carl Orff i jaką metodę stworzył?

Carl Orff był niemieckim kompozytorem i pedagogiem. Stworzył on metodę muzycznego wychowania dzieci. Oparta jest ona głównie na śpiewie a także graniu na instrumentach perkusyjnych. Ma ona doprowadzić w pierwszej kolejności do wytworzenia u maluchów ekspresji w muzyce a także wyczucia rytmu. Jest to bardzo istotny element, ponieważ od najmłodszych lat muzyka towarzyszy nam w życiu codziennym – wykorzystuje się ją do uczenia się języka ojczystego i języków obcych. Jest pomocna dla dzieci w rozwoju duchowym, emocjonalnym a także fizycznym. Szlagierowym przykładem jest stosowanie muzyki przez wychowawców w przedszkolach oraz szkołach podstawowych podczas zajęć z wychowania fizycznego albo korzystanie z utworów muzycznych na zajęciach z języka angielskiego, dzięki czemu dzieci sprawniej uczą się kolejnych słówek. Istotna jest zarówno sama muzyka ale także taniec, śpiew i gra na instrumentach. Muzyka jest potrzebna we wszystkich istniejących formach.

Metoda Carla Orffa – gdzie się ją stosuje?

Znajduje ona zastosowanie w pierwszej kolejności podczas wczesnego etapu rozwoju maluchów. Ten moment jest bezsprzecznie najważniejsze u każdego dziecka. Dziecko wtedy zapoznaje się z otaczającym je światem, czerpie z niego dużą inspirację, uczy się funkcjonowania w grupie i we własnym zakresie. Muzykę wykorzystuje się nie tylko w celach ściśle naukowych opisanych powyżej, lecz także w trakcie relaksu, żeby najmłodszym prościej było się skupić przy delikatnych dźwiękach. Metoda Carla Orffa jest bardzo ważna i wykorzystywana coraz częściej przez wychowawców. Dobrze wobec tego przed wyborem placówki dla swojego malucha, sprawdzić, czy przedszkole lub szkoła ją stosuję. Przedszkole niepubliczne w Toruniu, czy inne przedszkola w większych miastach jak np. Wrocław czy Kraków, bardzo często na swoich stronach internetowych podają informację o wykorzystywaniu tej metody, żeby zachęcić i zapewnić rodziców o tym, iż ich dziecko trafi w odpowiednie ręce i będzie miało pełne spectrum rozwoju.