Usługi księgowe to specjalistyczne pośrednictwo finansowe w dużym zakresie. Prowadzenie usług księgowych tyczy się m. in. opracowywania doniesień pieniężnych, obsługi biura kadr i wynagrodzeń, księgowości itd. Do najczęstszych usług księgowych należą przede wszystkim:

 • ciężar fiskalny spisywany,
 • segregacja oraz archiwizacja dokumentów {księgowych|rachunkowych|,
 • spisywanie fiskalnej księgi dochodów ,a także wydatków,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań,
 • opracowywanie rozrachunków do GUS-u,
 • pomoc w ewidencji działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spisu majętności, wartości niepieniężnych oraz prawnych oraz sprzętu,
 • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych,
 • przygotowywanie deklaracji świadczeniowych,
 • rozliczenia PIT,
 • dodatkowe usługi księgowe.

Chcesz wiedzieć więcej: usługi księgowe Kobyłka Perita