Honowanie to metoda, mającą na celu wygładzenie danej powierzchni. Wykorzystuje się je w końcowej obróbce elementów wymagających sporej szczegółowości. Za wykorzystaniem tej metody obrabia się przeważnie otwory o okrągłym przekroju lub powierzchnie zewnętrzne przedmiotów obrotowych walcowych lub stożkowych. Honować daje się też powierzchnie płaskie oraz część rodzajów uzębień .

Zaletą wygładzania jest wysoka precyzyjność wymiarowa jak również niska klasa chropowatości. Wygładzać można zarówno bardzo małe, jak i duże elementy.

Minimalna średnica to kilka milimetrów, a maksymalna sięga blisko 1m . Przedmiot może mieć długość od 1 cm do blisko 20 m . Należy pamiętać, iż ostateczny efekt gładzenia będzie zależny od:

• materiału pilników ściernych,

• kąta nachylenia przycinanych śladów,

• rodzaju cieczy chłodząco-smarującej,

• nacisku powierzchniowego.

Honowanie odbywa się za pomocą gładzika, a więc głowicy, na której obwodzie znajdują się pilniki ścierne. Ścieranie odbywa się poprzez wykonywanie ruchów obrotowych oraz posuwisto-zwrotnych.

Wśród plusów honowania znajdują się przede wszystkim: wysoką precyzję , która umożliwia dokładne spasowywanie się elementów, co znacznie zmniejsza ich zużywanie się, ale też wyższą trwałość detali, co jest spowodowane niskim naciskiem na tworzywo.