W niektórych sytuacjach potrzebna jest realizacja pewnych zadań na dużej wysokości. Pojawia się pytanie jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby takie prace wykonywać. Prace na wysokościach należą do ryzykownych, dlatego konieczne jest zachowanie odpowiedniej ostrożności. Prace wysokości realizuje się na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach oraz na innych budowlanych konstrukcjach.

 Dopuszczenie do prac wysokościowych wymaga posiadania uprawnień i ukończonego kursu BHP. Każda osoba musi mieć orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że nie ma przeciwskazań do prac na wysokościach. 

Szkolenie BHP także ma specjalistyczny charakter i odnosi się do ryzyka i niebezpieczeństwa w pracy na wysokości. Uprawnienie jest wydawane przy uwzględnieniu stanu psychofizycznego danej osoby. Tylko wtedy można realizować usługi wysokościowe. Osoba, która ma taką pracę wykonywać musi być zdrowa i gwarantować opanowanie. Stanowisko pracy wiąże się z różnymi stresującymi sytuacjami i sztuką będzie zachowanie spokoju.

Zobacz jak robią to profesjonaliści: usługi wysokościowe warszawa